Hirdetmny

2012 / 1
Veresegyhz s Krnyke Szennyvzkzm? Trsuls
MAGYARORSZG, Veresegyhz F? t 106.
Szolgltats
az egyszer? eljrs ajnlattteli felhvsa_ K
66113000-5
2012/01/04/
32722/2011
2012/01/30/
Regionlis/helyi szint?
Krnyezetvdelem
A Veresegyhzi agglomerci terletn a szennyvztisztt b?vtsi, korszer?stsi, csatornaptsi illetve csatornarekonstrukcis beruhzsok megvalstsa sorn hitelnyjtsi szolgltats
Tartalom letltse PDF-ben

Tartalom:


3. mellklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KZBESZERZSI RTEST?
A Kzbeszerzsek Tancsnak Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line rtests: http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZER? ELJRS AJNLATTTELI FELHVSA
A Kzbeszerzsek Tancsa (Szerkeszt?bizottsga) tlti ki
A hirdetmny kzhezvtelnek dtuma__________
Azonost kd____________________
ptsi beruhzs
rubeszerzs
Szolgltats x
ptsi koncesszi
Szolgltatsi koncesszi
I. SZAKASZ: AJNLATKR?
I.1) Nv, cm s kapcsolattartsi pont(ok)
Hivatalos nv: Veresegyhz s Krnyke Szennyvzkzm? Trsuls
Postai cm: F? t 106.
Vros/Kzsg: Veresegyhz
Postai irnytszm: 2112
Orszg: Magyarorszg
Kapcsolattartsi pont(ok):
Cmzett: Psztor Bla elnk
Telefon: +36-28-586-580
E-mail: szennyviztarsulas@invitel.hu
Fax: +36-28-586-581
Az ajnlatkr? ltalnos cme (URL): www.szennyviztarsulas.hu
A felhasznli oldal cme (URL):
Tovbbi informcik a kvetkez? cmen szerezhet?k be:
Azonos a fent emltett kapcsolattartsi ponttal/pontokkal
xHa attl eltr?, krjk tltse ki az A.I mellkletet
A dokumentci a kvetkez? cmen szerezhet? be:
Azonos a fent emltett kapcsolattartsi ponttal/pontokkal
xHa attl eltr?, krjk tltse ki az A.II mellkletet
Az ajnlatokat a kvetkez? cmre kell benyjtani:
Azonos a fent emltett kapcsolattartsi ponttal/pontokkal
xHa attl eltr?, krjk tltse ki az A.III mellkletet
I.2.) Az ajnlatkr? tpusa
Kzponti szint?
Kzszolgltat
xRegionlis/helyi szint?
Tmogatott szervezet [Kbt. 241. b)c) pont]
Kzjogi szervezet
Egyb
I.3.) Az ajnlatkr? tevkenysgi kre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajnlatkr?k esetn
ltalnos kzszolgltatsok
Laksszolgltats s kzssgi rekreci
Vdelem
Szocilis vdelem
Kzrend s biztonsg
Szabadid?, kultra s valls
xKrnyezetvdelem
Oktats
Gazdasgi s pnzgyek
Egyb (nevezze meg):
Egszsggy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajnlatkr?k esetn
Vz
[Kbt. 163. (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. (1) bek. a) pont]
Gz- s h?energia termelse, szlltsa s elosztsa
[Kbt. 163. (1) bek. a) pont]
Fldgz s k?olaj feltrsa s kitermelse
[Kbt. 163. (1) bek. ba) pont]
Szn s ms szilrd tzel?anyagok feltrsa s kitermelse
[Kbt. 163. (1) bek. ba) pont]
Vasti szolgltatsok
[Kbt. 163. (1) bek. c) pont]
Vrosi vasti, villamos-, trolibusz- vagy autbusz szolgltatsok
[Kbt. 163. (1) bek. c) pont]
Repl?tri tevkenysg
[Kbt. 163. (1) bek. bb) pont]
Kikt?i tevkenysgek
[Kbt. 163. (1) bek. bb) pont]
Postai szolgltatsok
[Kbt. 163. (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajnlatkr? ms ajnlatkr?k nevben folytatja-e le a kzbeszerzsi eljrst? nem

II. SZAKASZ: A SZERZ?DS TRGYA
II.1) Meghatrozs
II.1.1 ) Az ajnlatkr? ltal a szerz?dshez rendelt elnevezs
A Veresegyhzi agglomerci terletn a szennyvztisztt b?vtsi, korszer?stsi, csatornaptsi illetve csatornarekonstrukcis beruhzsok megvalstsa sorn a trsulsi ner?hz szksges hitelnyjtsi szolgltats a "Sikeres Magyarorszgrt" nkormnyzati Infrastruktrafejlesztsi Hitelprogram keretben
II.1.2) A szerz?ds tpusa, valamint a teljests helye ( Csak azt a kategrit vlassza ptsi beruhzs, rubeszerzs vagy szolgltats , amelyik leginkbb megfelel a szerz?ds vagy a kzbeszerzs(ei) trgynak)
a)
ptsi beruhzs
Kivitelezs
Tervezs s kivitelezs
Kivitelezs, brmilyen eszkzzel, mdon, az ajnlatkr? ltal meghatrozott kvetelmnyeknek megfelel?en
ptsi koncesszi
A teljests helye
NUTS-kd
b)
rubeszerzs
Adsvtel
Lzing
Brlet
Rszletvtel
Ezek kombincija/Egyb
A teljests helye
NUTS-kd
c)
xSzolgltats
Szolgltatsi kategria 6
(az 127. szolgltatsi kategrikat lsd a Kbt. 3. s 4. mellkletben)
Szolgltatsi koncesszi
A teljests helye
MAGYARORSZG, Veresegyhz F? t 106.
NUTS-kd HU102
II.1.3) A hirdetmny a kvetkez?k valamelyikre irnyul
Kzbeszerzs megvalstsa x
Dinamikus beszerzsi rendszer (DBR) ltrehozsa
Keretmegllapods megktse
II.1.4) Keretmegllapodsra vonatkoz informcik (adott esetben)
Keretmegllapods tbb ajnlattev?vel
A tervezett keretmegllapods rsztvev?inek keretszma
VAGY, adott esetben, maximlis ltszma
Keretmegllapods egy ajnlattev?vel
A keretmegllapods id?tartama: Id?tartam v(ek)ben:
VAGY hnap(ok)ban:
A kzbeszerzsek sszrtke a keretmegllapods teljes id?tartama alatt (csak szmokkal s pnznem):
A keretmegllapods alapjn megktend? szerz?dsek rtke s gyakorisga (amennyire lehetsges):
II.1.5) A szerz?ds meghatrozsa/trgya
Hitelszerz?ds a Veresegyhzi agglomerci terletn a szennyvztisztt b?vtsi, korszer?stsi, csatornaptsi, illetve csatornarekonstrukcis beruhzsok megvalstsa sorn a trsulsi ner?hz.
II.1.6) Kzs Kzbeszerzsi Szjegyzk (CPV)
F? szjegyzk Kiegszt? szjegyzk
F? trgy: 66113000-5
Tovbbi trgyak:
II.1.7)
Rszekre trtn? ajnlatttel (a rszekre vonatkoz rszletes informcik megadshoz a B. mellkletb?l szksg szerint tbb pldny hasznlhat) nem
Igen vlasz esetn az ajnlatok benyjthatk (csak egyet jelljn be):
egy rszre
egy vagy tbb rszre
valamennyi rszre
II.1.8.)
Elfogadhatk-e vltozatok (alternatv ajnlatok)? nem
II.2) Szerz?ds szerinti mennyisg vagy alkalmazsi kr
II.2.1) Teljes mennyisg vagy rtk ( valamennyi rszt, s opcit belertve)
ner? biztostsa a nem tmogatott beruhzsi rszhez (1. Krnyezetvdelemhez kapcsold beruhzsi clok; 1.2. Szennyvzelvezetsi s szennyvztiszttsi beruhzsok hitelcl):
A hitel sszege: 380 000 000 HUF,
Futamid?: 20 v, ezen bell 3 v trelmi id? a t?ke visszafizetsre,
Rendelkezsre llsi id?: 3 v,
A t?ke visszafizets mdja: Negyedvente, a negyedv utols hnapjnak 10. napja,
Hitel tervezett kamata: 3 havi EURIBOR + RKO1 + legfeljebb 1,5%/v
Projektvizsglati dj: a hitel teljes sszegnek legfeljebb 1,5%-a
T?ketrleszts temezse: Egyenletesen 17 v alatt.
A hitelfelvtel biztostkaknt felajnlott fedezete:
Veresegyhz Vros nkormnyzatnak kszfizet? kezessgvllalsa,
Erd?kertes Kzseg nkormnyzatnak kszfizet? kezessgvllalsa,
Szada Kzseg nkormnyzatnak kszfizet? kezessgvllalsa,
A finanszroz hitelintzet bels? szablyzatai szerinti, szoksos bankri biztostkok.
II.2.2)
Vteli jog (opci) (adott esetben) nem
Igen vlasz esetn a vteli jog lersa:
Ha ismert, a vteli jog opcik gyakorlsnak tervezett ideje:
hnap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerz?ds megktst?l szmtva)
Az esetleges meghosszabbtsok szma (ha van ilyen):
VAGY: s kztt
Ha ismert, az rubeszerzsre vagy a szolgltatsmegrendelsre irnyul ismtl?d? jelleg? szerz?dsek esetben krjk feltntetni a tovbbi szerz?dsek tervezett idejt: hnapokban: vagy napokban: (a szerz?ds megktst?l szmtva)
II.3) A szerz?ds id?tartama vagy a befejezs, a teljests hatrideje
Az id?tartam hnap(ok)ban: 240
VAGY napokban: (a szerz?ds megktst?l szmtva)
VAGY: kezds (v/h/nap)
S/VAGY
befejezs (v/h/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasgi, pnzgyi s technikai informcik
III.1) A szerz?dsre vonatkoz felttelek
III.1.1) A szerz?dst biztost mellkktelezettsgek (adott esetben)
III.1.2) F? finanszrozsi s fizetsi felttelek s/vagy hivatkozs a vonatkoz jogszablyi rendelkezsekre
Ajnlatkr? a t?ketrlesztst tutalssal teljesti, a trelmi id?t kvet?en halasztottan a Kbt. 305. -ban foglaltak szerint, a felek megllapodsnak megfelel?en, negyedves bontsban a trleszt? rszlet esedkess vlsnak napjn. A kamat fizetse negyedvente, a negyedv utols hnapjnak utols munkanapjn trtnik. A hitel nyjtja a t?ke- s kamattrleszts esedkessge el?tt 8 nappal rtestst kld az Ajnlatkr? rszre az esedkes trleszts sszegr?l s az esedkessg id?pontjrl. Ajnlatkr? a t?ke visszafizetsn s a megajnlott %-os kamatmarge-on, valamint a projektvizsglati djon fell semmilyen egyb jogcmen nem vllal fizetsi ktelezettsget. El?trleszts: Ajnlatkr? el?zetes rsbeli rtestse alapjn brmikor, djtalanul.
III.1.3) A nyertes(ek) ltal ltrehozand gazdasgi trsasg, illetve jogi szemly (adott esetben)
Nem kvetelmny
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerz?ds teljestsre egyb klnleges felttelek? (adott esetben) nem Ha igen, a klnleges felttelek meghatrozsa
III.2) Rszvteli felttelek
III.2.1) Az ajnlattev? szemlyes helyzetre vonatkoz adatok (kizr okok), idertve a szakmai s cgnyilvntartsokba trtn? bejegyzsre vonatkoz el?rsokat is (adott esetben)
Az ajnlatkr? ltal el?rt kizr okok s a megkvetelt igazolsi md:
a) ha ajnlattev?, alvllalkoz vagy az er?forrst nyjt szervezet a Kbt. 60. (1) bekezdsben meghatrozott kizr okok valamelyiknek hatlya alatt ll;
b) ha ajnlattev? vagy alvllalkozja vagy az er?forrst nyjt szervezet a 61. (1) bekezds d) pontjaiban meghatrozott kizr ok hatlya alatt ll;
c) ha ajnlattev?, a kzbeszerzs rtknek tz szzalkt meghalad mrtkben ignybe venni kvnt alvllalkoz vagy az er?forrst nyjt szervezet esetben a Kbt. 61 (1) bek. a)-c) pontok, vagy a Kbt. 62. szerinti kizr okok brmelyike fennll.
A kizr okokrl a megkvetelt igazolsi md:
a kizr okok fenn nem llsrl az ajnlattev?nek, a kzbeszerzs rtknek 10 %-t meghalad mrtkben ignybe venni kvnt alvllalkoznak, valamint az ajnlattev? rszre a szerz?ds teljestshez er?forrst nyjt szervezetnek nyilatkoznia kell [Kbt. 249. (3) bekezdse].
III.2.2) Gazdasgi s pnzgyi alkalmassg
Az alkalmassg megtlshez szksges adatok s a megkvetelt igazolsi md:
Ajnlattev? csatolja a sajt vagy jogel?dje szmviteli jogszablyok szerinti el?z? kt lezrt zleti v beszmoljt kiegszt? mellkletek nlkl.
Az alkalmassg minimumkvetelmnye(i):
Alkalmatlan az ajnlattev?, ha el?z? kt lezrt zleti vi mrleg szerinti eredmnye mindkt vben negatv
III.2.3) M?szaki, illetve szakmai alkalmassg
Az alkalmassg megtlshez szksges adatok s a megkvetelt igazolsi md:
Az ajnlattev?nek, a a Kbt.71. (1) bekezdsnek b) pontja szerinti alvllalkoz referenciaigazolst kell benyjtania [a Kbt. 67. (3) bekezds a) pontja alapjn az elmlt 2 vre (2010., 2011.)vonatkozan a Kbt. 68. (1) bekezdsnek figyelembe vtelvel.
A referenciaigazolsnak tartalmaznia kell legalbb a teljests idejt, a szerz?dst kt? msik felet, a szolgltats trgyt, tovbb az ellenszolgltats sszegt vagy a korbbi szolgltats mennyisgre utal ms adatot.
Amennyiben ajnlattev? a Kbt. 65 (3) bekezdse szerinti szervezetet vagy a kzbeszerzs rtknek tz szzalkt nem meghalad mrtkben ignybe venni kvnt alvllalkozt vesz ignybe az alkalmassg igazolshoz, akkor ezen szervezetek az alkalmassgt az adott alkalmassgi felttel tekintetben az ajnlattev?re ebben a pontban el?rttal azonos mdon igazolni kteles.
Az alkalmassg minimumkvetelmnye(i):
Alkalmatlan az ajnlattev?, ha az ajnlattev? vagy a Kbt.71. (1) bekezdsnek b) pontja szerinti alvllalkoz nem rendelkezik 2010-2011 vekb?l sszesen legalbb egy, minimum 380 000 000 HUF rtk? nkormnyzati hitelnyjtsi referencival.
Az ajnlattev? s a Kbt. 71. (1) bekezds b) pontja szerinti alvllalkozk a fenti m?szaki, szakmai alkalmassgi feltteleknek egyttesen is megfelelhetnek.
III.2.4) Fenntartott szerz?dsek
A szerz?ds vdett foglalkoztatk szmra fenntartott nem
A szerz?ds a Kbt. 253. szerint fenntartott nem
III.3) Szolgltatsmegrendelsre irnyul szerz?dsekre vonatkoz klnleges felttelek
III.3.1)
A szolgltats teljestse egy bizonyos foglalkozshoz (kpzettsghez) van-e ktve? nem
Ha igen, a vonatkoz jogszablyi rendelkezsre trtn? hivatkozs:

IV. SZAKASZ: ELJRS
IV.1) Az eljrs tpusa
IV.1.1) Az eljrs tpusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Trgyals nlkli x
Trgyalsos
IV.1.2) Az eljrs tpusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Trgyals nlkli
Trgyalsos
IV.2) Brlati szempontok
IV.2.1) Brlati szempontok (csak a megfelel?t jellje meg)
A legalacsonyabb sszeg? ellenszolgltats x
VAGY
Az sszessgben legel?nysebb ajnlat az albbiak szerint
Az albbiakban megadott rszszempontok szerint (a rszszempontokat slyozssal kell megadni)
Szempont Slyszm
IV.2.2)
Elektronikus rlejtst alkalmaznak-e? nem
Ha igen, tovbbi informcik az elektronikus rlejtsr?l (ha szksges)
IV.3) Adminisztratv informcik
IV.3.1) Az ajnlatkr? ltal az akthoz rendelt hivatkozsi szm (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerz?dsre vonatkozan korbbi kzzttelre sor kerlt-e? nem
Igen vlasz esetn
El?zetes sszestett tjkoztat
Felhasznli oldalon kzztett hirdetmny
Hirdetmny szma a K-ben: / (K-szm/vszm)
A hirdetmny kzzttelnek dtuma: (v/h/nap)
Egyb korbbi kzzttel (adott esetben)
Hirdetmny szma a K-ben: / (K-szm/vszm)
A hirdetmny kzzttelnek dtuma: (v/h/nap)
IV.3.3) A dokumentci beszerzsnek felttelei (adott esetben)
A dokumentci beszerzsnek hatrideje
Dtum: 2012/01/30 (v/h/nap )
Id?pont: 11:00
Kell-e fizetni a dokumentcirt? igen
Igen vlasz esetn, r (arab szmokkal): 16000
Pnznem: HUF
A fizets felttelei s mdja:
A dokumentci dja: 16 000.- HUF + FA. A dokumentci rt a Vasi Dolomit Kft 10104789-16107659-00000007 sz. szmljra tutalssal kell teljesteni, melyr?l a trsasg szmlt bocst ki.
IV.3.4) Az ajnlattteli hatrid?
Dtum: 2012/01/30 (v/h/nap) Id?pont: 11:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajnlatok, illetve rszvteli jelentkezsek benyjthatk
HU
Egyb:
IV.3.6) Az ajnlati ktttsg minimlis id?tartama (trgyals nlkli eljrs esetn)
-ig (v /h/nap )
VAGY hnap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajnlattteli hatrid? lejrttl szmtva)
IV.3.7) Az ajnlatok felbontsnak felttelei
Dtum: 2012/01/30 (v/h/nap)
Id?pont: 11:00
Helyszn : Innovcis kzpont Veresegyhz, 2112 Veresegyhz, F? t 45-47. II. emelet 309. terem.
Az ajnlatok felbontsn jelenltre jogosult szemlyek
A Kbt. 80. (2) bekezdsnek megfelel?en.

V. szakasz: kiegszt? informcik
V.1)
A KZBESZERZS Ismtl?d? jelleg?-e? (adott esetben) nem
Igen vlasz esetn a tovbbi hirdetmnyek kzzttelnek tervezett ideje:
V.2)
A szerz?ds eu alapokbl finanszrozott projekttel s/vagy programmal kapcsolatos? igen
Igen vlasz esetn krjk feltntetni a projekt(ek) s/vagy program(ok) nevt s brmely egyb hivatkozsi alapot:
KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0023.
V.3) Tovbbi informcik (adott esetben)
V.3.1) Az eredmnyhirdets, illet?leg az ajnlatok elbrlsrl szl sszegezs
megkldsnek tervezett id?pontja:
2012. februr 14.
V.3.2) A szerz?dskts tervezett id?pontja:
2012. februr 24.
V.3.3) A trgyals lefolytatsnak menete s az ajnlatkr? ltal el?rt alapvet? szablyai, az els? trgyals id?pontja : (kivve, ha az eljrs trgyals nlkli)
V.3.4.1) A dokumentci megvsrlsa vagy tvtele az eljrsban val rszvtel felttele? (adott esetben)
igen
V.3.4.2) A dokumentci rendelkezsre bocstsval kapcsolatos tovbbi informcik: (adott esetben)
A dokumentci szemlyesen tvehet? telefonos egyeztetst kvet?en -a hidetmny kzzttelnek napjtl munkanapokon htf?t?l pntekig 08:00 - 13:00 ra kztt, az ajnlattteli hatrid? lejrata napjn 08:00-tl az ajnlattteli hatrid? lejrtig, a dokumentci rnak tutalsrl szl banki igazols ellenben. Az ajnlatttel rdekben a dokumentcit ajnlatonknt legalbb egy ajnlattev?nek vagy a kzbeszerzs rtknek tz szzalkt meghalad mrtkben ignybe venni kvnt alvllalkoznak meg kell vsrolnia s t kell vennie. A Kbt. 54. (8) bekezds megfelel?en alkalmazand.
V.3.5.1) Az sszessgben legel?nysebb ajnlat kivlasztsnak brlati szempontja esetn az ajnlatok rszszempontok szerinti tartalmi elemeinek rtkelse sorn adhat pontszm als s fels? hatra:
V.3.5.2) Az sszessgben legel?nysebb ajnlat kivlasztsnak brlati szempontja esetn a mdszer (mdszerek) ismertetse, amellyel az ajnlatkr? megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatrok kztti pontszmot:
V.6)
A III.2.2) s a III.2.3) szerinti felttelek s ezek el?rt igazolsi mdja a min?stett ajnlattev?k hivatalos jegyzkbe trtn? felvtel felttelt kpez? min?stsi szempontokhoz kpest szigorbb(ak)-e? igen
V.7) Egyb informcik:
1. Ajnlatkr? a Kbt-nek megfelel?en biztostja a hinyptls lehet?sgt.
2. Hitelfedezetknt az ajnlatkr? ingatlant nem biztost.
3. A Kbt. 71. (1) bekezdsnek megfelel?en meg kell jellni az ajnlatban a kzbeszerzsnek azon rszt, amelynek a teljestshez ajnlattev? a kzbeszerzs rtknek tz szzalkt meg nem halad mrtkben alvllalkozt vesz ignybe, tovbb az ajnlattev? ltal a szerz?ds teljestshez a kzbeszerzs rtknek tz szzalkt meghalad mrtkben ignybe venni kvnt alvllalkozkat a kzbeszerzs azon rsznek megjellsvel, amelynek a teljestsben rszt vesznek, feltntetve a szzalkos arnyt, valamint a szerz?ds teljestshez er?forrst nyjt szervezetet s az ajnlattteli felhvs vonatkoz pontjnak megjellst, amelynek az igazolsa rdekben az ajnlattev? az er?forrst nyjt szervezetet ignybe veszi.
4. Ahol az ajnlatkr? igazols benyjtst rja el?, ott a Kbt. 20. (3) bekezdsre tekintettel az igazols egyszer? msolatban is benyjthat.
5. Az ajnlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. (2) bekezdse szerinti nyilatkozatot.
6. Az ajnlatkr? az eljrs nyertesvel kti meg a szerz?dst, vagy -a nyertes visszalpse esetn- az ajnlatok rtkelse sorn a kvetkez? legkedvez?bb ajnlatot tev?nek min?stett szervezettel (szemllyel), ha ?t a Kbt. 93. (2) bekezdse szerinti az sszegezsben megjellte.
7. Az ajnlatokat zrt bortkban, cgszer?en alrva 3 pldnyban (1 eredeti, 2 msolat) kell benyjtani. Az ajnlat lezrt kls? csomagolsn fel kell tntetni: az Ajnlattev? nevt s cmt, Kzbeszerzsi ajnlat: Veresegyhz Szennyvzcsatorna Hitel s Felbontani tilos az ajnlattteli hatrid? lejrta el?tt A benyjtott pldnyok bortlapjn fel kell tntetni az eredeti s a msolat feliratot, az ajnlattev? nevt s cmt, a kapcsolattartsra kijellt szemly nevt, telefon-s faxszmt. Amennyiben az eredeti s a msolat kztt eltrs van, az eredeti pldny az irnyad. A postn feladott ajnlatot ajnlatkr? csak akkor tekinti hatrid?n bell benyjtottnak, ha annak kzhezvtelre az ajnlattteli hatrid?ig sor kerl. A postn feladott ajnlaton fel kell tntetni Iktatban nem bonthat fel, azonnal a cmzetthez tovbbtand!
8.Ajnlatkr? brlati szempontknt a legalacsonyabb sszeg? ellenszolgltatst hatrozza meg az albbiak figyelembevtelvel:
Ajnlatkr? kteles megadni a hitelrt fizetend? djat az albbiak szerint:
Kamatbzis (3 havi EURIBOR 2011. december 16-n rgztett %-os mrtke + RKO1 2011 vi %-os mrtke )+ kamatfelr %-os mrtke. Ajnlattev?k kln adjk meg a kamatbzis valamint a kamatfelr %-os mrtkt.
Ajnlatkr? az ajnlatok sszehasonlthatsga rdekben kteles -a fentiek figyelembevtelvel- a hitel folystsrt a teljes futamid?re szmtott sszes kltsget, djat HUF-ban meghatrozni. A nyertes ajnlat a legolcsbb ajnlat lesz, vagyis az az ajnlat, amelynek sszestett kltsgeit azonos felttelek esetn (folysts ideje, kamat, trlesztsi vz, kamatfizets gyakorisga s temezse, futamid?) a legalacsonyabb. Az err?l ksztett tblzatba foglalt szmtst az ajnlathoz mellkelni kell!
Az sszes kltsg megllaptsnl az sszehasonlthatsg rdekben a teljes futamid?n t a kamatbzis vonatkozsban a 3 havi EURIBOR 2011. december 16-n rgztett mrtkt, az RKO1 2011 vi %-os mrtkt kell alkalmazni.
Az sszehasonlthatsg rdekben felttelezzk, hogy a teljes fejlesztsi hitel ignybevtelre a szerz?ds alrsakor kerl sor, a t?ketrleszts pedig -a folysts utn pontosan 36 illetve 60 hnappal kezd?dik meg, minden negyedv utols hnapjnak 10. napjn
V.8)
E hirdetmny feladsnak dtuma: 2011/12/29 (v/h/nap)

A. mellklet Tovbbi cmek s kapcsolattartsi pontok
I) Tovbbi informcik a kvetkez? cmeken s kapcsolattartsi pontokon szerezhet?k be
Hivatalos nv: Vasi DOLOMIT Kft
Postai cm: Szll Klmn u. 14
Vros/Kzsg: Szombathely
Postai irnytszm: 9700
Orszg: HU
Kapcsolattartsi pont(ok):
Cmzett: Eredits Norbert cgvezet?
Telefon: +36-94-506-450
E-mail: vasidolomit@t-online.hu
Fax: +36-94-506-458
Internetcm (URL): www.dolomit.hu
II) Cmek s kapcsolattartsi pontok, ahonnan a dokumentci beszerezhet?
Hivatalos nv: Vasi DOLOMIT Kft
Postai cm: Szll Klmn u. 14
Vros/Kzsg: Szombathely
Postai irnytszm: 9700
Orszg: HU
Kapcsolattartsi pont(ok):
Cmzett: Lukcsn Horvth Ibolya irodavezet?
Telefon: +36-94-506-450
E-mail: vasidolomit@t-online.hu
Fax: +36-94-506-458
Internetcm (URL): www.dolomit.hu
III) Cmek s kapcsolattartsi pontok, ahov az ajnlatokat kell benyjtani
Hivatalos nv: Veresegyhz s Krnyke Szennyvzkzm? Trsuls
Postai cm: F? t 45-47 I. emelet 226.
Vros/Kzsg: Veresegyhz
Postai irnytszm: 2112
Orszg: HU
Kapcsolattartsi pont(ok):
Cmzett: Srs Erika TGSZ Adminisztrcis Vezet?
Telefon: +36-28-586-580
E-mail: szennyviztarsulas@invitel.hu
Fax: +36-28-586-581
Internetcm (URL): www.szennyviztarsulas.hu

B. MELLKLET
A rszekre vonatkoz informcik
A rsz szma 1
meghatrozs
1) A rsz meghatrozsa
2) Kzs Kzbeszerzsi Szjegyzk (CPV)
F? szjegyzk Kiegszt? szjegyzk
F? trgy:
Tovbbi trgyak:
3) Mennyisg vagy rtk
4) A szerz?ds id?tartama vagy eltr? kezdsi/teljestsi hatrid? feltntetse
Az id?tartam hnap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerz?ds megktst?l szmtva)
VAGY Kezds (v/h/nap)
S/VAGY
Befejezs (v/h/nap)
5) Tovbbi informci a rszekr?l
----------------------(E mellkletb?l a rszek szmnak megfelel?en tbb pldny hasznland) ----------------------

Módosítás: (2012. január 10. kedd, 15:43)