Kezdőlap Hírek Adósságkonszolidáció

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi  CCXXX. törvény 67-68. §-ai rendelkeztek a települési önkormányzatok és azok társulásai adósságkonszolidációjának szabályairól.

Ennek értelmében Társulásunk is benyújtotta igényét a felhalmozott fejlesztési célú hiteleinek állam általi átvállalására, melyet a Magyar Államkincstár, illetve az Állami adósságkezelő Központ jóvá is hagyott. Így a Társulás „megszabadult” a szennyvízprojekt önrészének és a szennyvízzel kapcsolatos kiegészítő beruházások fedezésére felvett hitelek hosszútávra tervezett terhétől.
A Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-től felvett hitelszerződésünk tartozásátvállalással szűnt meg (460.706.012 Ft tőketartozás), az OTP Bank Nyrt.-vel szemben fennnálló tartozásunkat a Magyar Állam támogatásként rendezte a Bankkal (190.620.719 Ft tőketartozás és járulékok).

Így a továbbiakban befolyó fejlesztési díjhányad összegét további fejlesztésekre, felújításokra fordíthatjuk!

Módosítás: (2014. április 11. péntek, 08:26)

 

Veresegyház Város hivatalos honlapja: www.veresegyhaz.hu

Szada Község hivatalos honlapja: www.szada.hu

Erdőkertes Község hivatalos honlapja: www.erdokertes.hu


„Hidasnémeti, Tornyosnémeti és Hernádszurdok községek szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztító-telepének kiépítése”