Kezdőlap A Társulás bemutatása

A Társulás megalakulásának előzményei

Veresegyház, Szada és Erdőkertes önkormányzatai már a 90-es években összefogtak, hogy a települések lakossága számára biztosítsák a ma már nélkülözhetetlen komfortot, a szennyvízelvezetést és a környezetvédelmi szempontoknak is megfelelő tisztítást. Így a tervek és engedélyek beszerzését követően 1993-ban megkezdődött, 1996-ban – állami támogatással, önkormányzati önerővel és lakossági támogatással – befejeződött a 3000 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító és a hálózat megépítése. A három település mára már több mint 27000 fős lakossága és ipari létesítményei számára ez a kapacitás már sem mennyiségileg, sem minőségileg nem elegendő, ezért már 2006-ban elkészültek a további fejlesztésre vonatkozó tervek és megkaptuk ezekhez a szükséges engedélyeket is.
A három település önkormányzata összefogott, és 2007-ben pályázatot adott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében kiírt KEOP-1.2.0 „Szennyvízelvezetés és tisztítás” pályázati konstrukció I. fordulójára. A pályázat sikeres volt, ezzel az I. fordulóban az előkészítő munkák 67.594.000 Ft-os elszámolható nettó összköltségéhez 85%-os támogatást kaptak az önkormányzatok.

Az előkészítő forduló keretében készült el a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, a Költség Haszon elemzés és a kiviteli tervek a hálózatra, valamint tenderterv a tisztítóra. E forduló keretén belül készítettük elő a bővítés megvalósításában résztvevők kiválasztására vonatkozó közbeszerzési ajánlati dokumentációkat is.

A megvalósítás lebonyolításához, a települési önkormányzatok – a támogató, illetve közreműködő szervezet előírása szerint –Társulást alakítottak, melyet december 23-án közös testületi ülésen hozott határozattal fogadtak el. A megalakulás tényleges dátuma a törzskönyvi bejegyzés időpontja: 2009. január 30.
A szennyvízprojekt megvalósítására vonatkozó pályázatot 2009. október 15-én adtuk be.

Hosszas elbírálás, néhány tisztázó kérdés, és a pályázat részleges átdolgozását követően a közreműködő szervezet a pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte, így a Támogatási szerződés megkötésére 2010. július 7-én került sor.

Ezzel a Társulásnak valós feladatává vált a projekt megvalósítása, melyben a Társulás a projekt kedvezményezettje, a munkák megrendelője – képviselve ezzel a három önkormányzat érdekét.

A hosszú előzmények után gyors, sikeres munkát, a lakosságnak zökkenőmentes hálózati bekötéseket kívánnak a Társulási Tanács tagjai:

Elnöke: Pásztor Béla - Veresegyház Város Polgármestere
Elnökhelyettesek: Dr. Pásztor László - Erdőkertes Község Polgármestere
Vécsey László - Szada Község Polgármestere


A Társulás bemutatása

Az Önkormányzati Társulás Veresegyház és Környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztítótelep Fejlesztésére (rövid nevén: Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek költségvetése és mérlege Veresegyház Város Önkormányzatának költségvetési és mérleg adataiba összesül. Költségvetési szervként minden olyan kötelezettség terheli, amely általában érvényes az ilyen szervekre.
A működés költségeit és a projekt önerejét a három önkormányzat biztosítja.

Mivel a projekt rövid átfutási idejű, ezért a költségek rövid időn belül merülnek fel, ezért a Társulás az önerőt hosszú távú hitelből biztosítja. A hitel visszafizetésének fedezete a szennyvízhálózat üzemeltetője által folyamatosan (hosszú távú szerződésben rögzített) fizetett fejlesztési díjhányad visszatérítés.

A Társulás irányító szerve a Társulási Tanács - tagjai az elnök és a két elnökhelyettes – döntéseiket konszenzussal hozzák. Az operatív munkát a Társulás Gazdálkodó Szervezetének vezetője, gazdasági vezetője és adminisztrációs vezetője látja el.

Az alapadatokat, a szervezeti felépítést, szervezeti és működési szabályzatot és az alapító dokumentumokat külön menüpontban megtekintheti.

A Társulás a Köztartozásmentes adózók adatbázisában szerepel. Megtekinthető itt (gépelje be az azonosítószámot: 15766988):

http://www.apeh.hu/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes/egyszeru_lekerdezes_lekerdezes

Módosítás: (2011. március 08. kedd, 11:50)

 

Veresegyház Város hivatalos honlapja: www.veresegyhaz.hu

Szada Község hivatalos honlapja: www.szada.hu

Erdőkertes Község hivatalos honlapja: www.erdokertes.hu


„Hidasnémeti, Tornyosnémeti és Hernádszurdok községek szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztító-telepének kiépítése”