Kezdőlap Hírek Sajtóközlemény - Tisztító

A „Szennyvíztisztító telep bővítés, korszerűsítés és csatornaépítés a Veresegyházi agglomeráció területén” elnevezésű KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0023 kódszámú projekt

Bővítik a veresegyházi szennyvíztisztító telepet

A több mint négymilliárd forintos beruházásból mintegy egymilliárd háromszázmillió forint összegű beruházás keretében bővül a veresegyházi szennyvíztisztító telep.
A szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése keretében új (BAT) technológia kerül bevezetésre, mely membrán-bioreaktoros tisztítási móddal dolgozik. A tisztító kapacitása a jelenlegi 3000 m3/nap értékről 5000 m3/nap értékre fog nőni, így lehetőség lesz rá, hogy mindhárom településről befogadja a hálózatbővítéssel járó nagyobb mennyiségű szennyvizet. A korszerű, hatékony szennyvíztisztításnak köszönhetően − az eddigi szikkasztásos technológiával ellentétben − a tisztított szennyvíz élővízbe vezethető lesz, a befogadó a Folyás-patak.
A szennyvíztisztító telep kivitelezője a PSZK-SZVT-V Konzorcium. (Konzorciumi tagok: Penta Kft., Szabadics Zrt., KÖTIVIÉP Kft.) A kivitelezésről szóló szerződés aláírására 2011. augusztus 31-én, az uniós projekt közreműködő szervezete általi ellenjegyzésre pedig szeptemberben került sor. Folyik a kiviteli tervek készítése, a kivitelezés intenzíven zajlik.
Az uniós projekt megvalósítása során bővül a szennyvízelvezető hálózat is: 40 km gravitációs gerincvezeték, 5 km nyomóvezeték, 15 db szennyvízátemelő, kb. 150 db házi beemelő és 2652 házi bekötés kerül kiépítésre. A csatornaépítés jelenlegi készültségi foka (a három érintett települést figyelembe véve) kb. 70%-os.
Elkészült csatornamennyiségek:

  • Erdőkertes: 30063 fm
  • Szada: 9975 fm
  • Veresegyház: 763 fm

A kivitelezés várhatóan 2012. II. félévének elejére befejeződik, melyet a próbaüzem követ. A lakossági rákötésekre a hálózat megépítését és a tisztító telep elkészültét követően kerülhet sor, melyről időben minden érintett ingatlan tulajdonost lakossági fórumokon és írásban is értesíteni fog a beruházó. Az építés alatt lévő hálózatra a próbaüzemet és a kivitelező értesítését megelőzően tilos a szennyvíz beengedése.

A beruházás fontos, mert egyrészt újabb fejlesztéseket indíthat el, másrészt a lakosság szempontjából jelentős, hogy végre megszűnhet a talajszennyezés. Cél a teljes lakosság ellátása, ezen keresztül pedig a térség környezetvédelmi és ökológiai céljai megvalósulásának elősegítése.
A környezet megóvása szempontjából kiemelkedő fontosságú KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0023 számú projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Veresegyház, 2012.02.13.

További információ: Hangonyi Zoltán (0630) 9964246

Tájékoztatás Letölthető PDF

Módosítás: (2012. február 27. hétfő, 08:51)

 

Veresegyház Város hivatalos honlapja: www.veresegyhaz.hu

Szada Község hivatalos honlapja: www.szada.hu

Erdőkertes Község hivatalos honlapja: www.erdokertes.hu


„Hidasnémeti, Tornyosnémeti és Hernádszurdok községek szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztító-telepének kiépítése”