Kezdőlap Hírek Sajtóközlemény

A „Szennyvíztisztító telep bővítés, korszerűsítés és csatornaépítés a Veresegyházi agglomeráció területén” elnevezésű KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0023 kódszámú projekt

2013. 02. 07.

Befejeződött a csatornahálózat bővítése, valamint a veresegyházi szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése

A környezet megóvása szempontjából kiemelkedő fontosságú KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0023 számú projekt - mely az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg – kivitelezési feladatai befejeződtek.

A szennyvízcsatorna-hálózat bővítése és rekonstrukciója 2012. november 12-én sikeresen lezárult, üzembe helyezésre került. A több mint 40 km-nyi hálózat kivitelezője – a 15 db új szennyvíz-átemelő megépítésével és a projekt keretében megvalósult 2652 lakossági bekötés kivitelezője – a PSZ-SZVCS-V Konzorcium (konzorciumi tagok: Penta Kft., Szabadics Zrt.). Az Erdőkertes, Szada és Veresegyház lakosságát és ipari fogyasztóit ellátó Veresegyházi Szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése a hathónapos próbaüzem lezárásával befejeződött. A kivitelező a PSZK-SZVT-V Konzorcium (konzorciumi tagok: Penta Kft., Szabadics Zrt., KÖTIVIÉP’B Kft.).

A tisztító kapacitása a korábbi 3000 m3/nap értékről 5000 m3/nap értékre nőtt, képes befogadni a hálózatbővítéssel járó nagyobb mennyiségű szennyvizet. Az új, membrán-bioreaktoros tisztítási mód olyan minőségű tisztított szennyvíz előállítását teszi lehetővé, melyet már nem szükséges a szikkasztásos technológia szerinti öntözőterületre kilocsolni, hanem hatósági engedélyek alapján élővízbe engedhető, a befogadó a Folyás-patak. Ez az átkötés 2012. december 1-jén megtörtént.
A tisztított szennyvíz minőségi ellenőrzése folyamatos.

A szennyvíztisztító telep és a kibővült csatornahálózat üzemeltetését továbbra is a DMRV Zrt. látja el.
A környezet védelme érdekében megvalósított beruházás azonban csak úgy tudja valóban megóvni természeti értékeinket, ha minden ingatlantulajdonos ráköt az ingatlana előtt kiépített hálózatra, tisztítatlan szennyvízzel a talajt nem szennyezi.

Ha ezt nem teszik meg azok az ingatlantulajdonosok, akik számára a rákötés műszakilag biztosított, törvényileg előírt talajterhelési díjjal sújthatók (1800,- Ft/m3). Erről a 2003. évi LXXXIX. törvény (a környezetterhelési díjról) és a 2011. évi CCIX. törvény (a víziközmű-szolgáltatásról) rendelkezik; az eszerinti díjat az érintett önkormányzatok vetik ki.
A rákötés a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül kötelező, ezután az ingatlan tulajdonosát a jegyző hivatalból kötelezi a rákötésre. Részletes rendelkezés a törvényben megtalálható.
A talajterhelési díj azonban már a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli az ingatlantulajdonost.

Az élővízre való átkötéssel azonban kötelezően szintén kivetésre kerül a fogyasztóknak egy másik környezetterhelési díj – a vízterhelési díj. Ezt már 2012. decembertől számlázott fogyasztásoknál az üzemeltető megjelentette a számlákon. A vízterhelési díjat – mértéke jelenleg 17,0 Ft/m3 + ÁFA – törvényi előírás (2003. évi LXXXIX. törvény) alapján az üzemeltető köteles kivetni, értékét a törvényben megszabott számítási képlet alapján kiszámolva. A vízterhelési díjat az üzemeltető az állami költségvetésbe fizeti be, tehát ezt az állam fordítja majd további környezetvédelmi beruházások finanszírozására.

Céljaink elérése, településeink természeti értékeinek megóvása miatt nem csak a beruházást volt fontos megvalósítani, de ugyanilyen fontos a lakosság közreműködése is.
Ebben kérjük megértő közreműködésüket.

www.szennyviztarsulas.hu
További információ: Hazola Kft.
Hangonyi Zoltán (0630) 9964246

 

Módosítás: (2013. április 03. szerda, 12:25)

 

Veresegyház Város hivatalos honlapja: www.veresegyhaz.hu

Szada Község hivatalos honlapja: www.szada.hu

Erdőkertes Község hivatalos honlapja: www.erdokertes.hu


„Hidasnémeti, Tornyosnémeti és Hernádszurdok községek szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztító-telepének kiépítése”