Kezdőlap Hírek Sajtóközlemény - Zárórendezvényről

A „Szennyvíztisztító telep bővítés, korszerűsítés és csatornaépítés a Veresegyházi agglomeráció területén” elnevezésű KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0023 kódszámú projekt

2013. 03. 05.

Ünnepélyes keretek között átadásra kerül a megépült csatornahálózat, valamint a veresegyházi szennyvíztisztító telep.

A szennyvízcsatorna-hálózat bővítése és rekonstrukciója 2013. március 11-én ünnepélyes kereteken belül átadásra kerül. A rendezvényen ünnepi beszédet mond Pásztor Béla, Veresegyház Polgármestere, Dr. Pásztor László, Erdőkertes Polgármestere és Vécsey László, Szada Polgármestere. A rendezvényen részt vevők betekintést nyerhetnek egy világszínvonalú tisztító működésébe.
A beruházás befejezése adminisztrációs feladatokkal jár, többek között folyamatban van a beruházás vagyonértékelése és a gördülő leltár alapját képező pótlási terv készítése. A vagyonértékelést és a pótlási tervet az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft. végzi. A több mint 40 km-nyi hálózat kivitelezője – a 15 db új szennyvíz-átemelő megépítésével és a projekt keretében megvalósult 2652 lakossági bekötés kivitelezője – a PSZ-SZVCS-V Konzorcium (konzorciumi tagok: Penta Kft., Szabadics Zrt.). Az Erdőkertes, Szada és Veresegyház lakosságát és ipari fogyasztóit ellátó Veresegyházi Szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése a hathónapos próbaüzem lezárásával befejeződött. A kivitelező a PSZK-SZVT-V Konzorcium (konzorciumi tagok: Penta Kft., Szabadics Zrt., KÖTIVIÉP’B Kft.).

A tisztító kapacitása a korábbi 3000 m3/nap értékről 5000 m3/nap értékre nőtt, képes befogadni a hálózatbővítéssel járó nagyobb mennyiségű szennyvizet. Az új, membrán-bioreaktoros tisztítási mód olyan minőségű tisztított szennyvíz előállítását teszi lehetővé, melyet már nem szükséges a szikkasztásos technológia szerinti öntözőterületre kilocsolni, hanem hatósági engedélyek alapján élővízbe engedhető, a befogadó a Folyás-patak. Ez az átkötés 2012. december 1-jén megtörtént.
A tisztított szennyvíz minőségi ellenőrzése folyamatos. A kibocsátott tisztított szennyvíz mutatói a hatósági előírásokban megszabott határértékek alatt vannak.

A korszerűsített és kibővített szennyvíztisztítóra és a kibővült hálózatra az üzemeltetését továbbra is ellátó DMRV Zrt. az illetékes hatóságtól a vízjogi üzemeltetési engedélyt megkérte.
A 29/2013. (II. 12.) Kormányrendelet értelmében a beruházásunkat – a közigazgatási hatósági ügyek vonatkozásában − kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.
A környezet védelme érdekében megvalósított beruházás azonban csak úgy tudja valóban megóvni természeti értékeinket, ha minden ingatlantulajdonos ráköt az ingatlana előtt kiépített hálózatra, tisztítatlan szennyvízzel a talajt nem szennyezi.

Céljaink elérése, településeink természeti értékeinek megóvása miatt nem csak a beruházást volt fontos megvalósítani, de ugyanilyen fontos a lakosság közreműködése is.
A környezet megóvása szempontjából kiemelkedő fontosságú KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0023 számú projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg.

www.szennyviztarsulas.hu
További információ: Hazola Kft.
Hangonyi Zoltán (0630) 9964246

Módosítás: (2013. április 03. szerda, 12:25)

 

Veresegyház Város hivatalos honlapja: www.veresegyhaz.hu

Szada Község hivatalos honlapja: www.szada.hu

Erdőkertes Község hivatalos honlapja: www.erdokertes.hu


„Hidasnémeti, Tornyosnémeti és Hernádszurdok községek szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztító-telepének kiépítése”