Kezdőlap

Lakossági tájékoztató csatornahálózatra való rákötésről – Veresegyház, Viczián-telep (az új kiépítésű csatornaszakasszal érintett terület) lakosai részére.

 

A Társulási Tanács a 8/2012. (03.28.) TT számú határozatával elfogadta.

A közbeszerzés tárgya és mennyisége

CPV kód

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárási típus

Időbeli ütemezés

Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?

az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja

szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama

Építési beruházás

 

 

 

 

 

 

A Veresegyházi agglomeráció területén a szennyvíztisztító bővítési, korszerűsítési beruházások kiegészítő kivitelezési munkái

45232420, 71320000

Közösségi

Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

2012. május

 

2012. 08. 15.

Nem

A Veresegyházi agglomeráció területén csatornaépítési, csatornarekonstrukciós beruházások kiegészítő kivitelezési munkái

45232400

Közösségi

Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

2012. május

 

2012. 08. 15.

Nem

 

 

 

A „Szennyvíztisztító telep bővítés, korszerűsítés és csatornaépítés a Veresegyházi agglomeráció területén” elnevezésű KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0023 kódszámú projekt

Bővítik a veresegyházi szennyvíztisztító telepet

A több mint négymilliárd forintos beruházásból mintegy egymilliárd háromszázmillió forint összegű beruházás keretében bővül a veresegyházi szennyvíztisztító telep.
A szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése keretében új (BAT) technológia kerül bevezetésre, mely membrán-bioreaktoros tisztítási móddal dolgozik. A tisztító kapacitása a jelenlegi 3000 m3/nap értékről 5000 m3/nap értékre fog nőni, így lehetőség lesz rá, hogy mindhárom településről befogadja a hálózatbővítéssel járó nagyobb mennyiségű szennyvizet. A korszerű, hatékony szennyvíztisztításnak köszönhetően − az eddigi szikkasztásos technológiával ellentétben − a tisztított szennyvíz élővízbe vezethető lesz, a befogadó a Folyás-patak.
A szennyvíztisztító telep kivitelezője a PSZK-SZVT-V Konzorcium. (Konzorciumi tagok: Penta Kft., Szabadics Zrt., KÖTIVIÉP Kft.) A kivitelezésről szóló szerződés aláírására 2011. augusztus 31-én, az uniós projekt közreműködő szervezete általi ellenjegyzésre pedig szeptemberben került sor. Folyik a kiviteli tervek készítése, a kivitelezés intenzíven zajlik.
Az uniós projekt megvalósítása során bővül a szennyvízelvezető hálózat is: 40 km gravitációs gerincvezeték, 5 km nyomóvezeték, 15 db szennyvízátemelő, kb. 150 db házi beemelő és 2652 házi bekötés kerül kiépítésre. A csatornaépítés jelenlegi készültségi foka (a három érintett települést figyelembe véve) kb. 70%-os.
Elkészült csatornamennyiségek:

  • Erdőkertes: 30063 fm
  • Szada: 9975 fm
  • Veresegyház: 763 fm

A kivitelezés várhatóan 2012. II. félévének elejére befejeződik, melyet a próbaüzem követ. A lakossági rákötésekre a hálózat megépítését és a tisztító telep elkészültét követően kerülhet sor, melyről időben minden érintett ingatlan tulajdonost lakossági fórumokon és írásban is értesíteni fog a beruházó. Az építés alatt lévő hálózatra a próbaüzemet és a kivitelező értesítését megelőzően tilos a szennyvíz beengedése.

A beruházás fontos, mert egyrészt újabb fejlesztéseket indíthat el, másrészt a lakosság szempontjából jelentős, hogy végre megszűnhet a talajszennyezés. Cél a teljes lakosság ellátása, ezen keresztül pedig a térség környezetvédelmi és ökológiai céljai megvalósulásának elősegítése.
A környezet megóvása szempontjából kiemelkedő fontosságú KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0023 számú projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Veresegyház, 2012.02.13.

További információ: Hangonyi Zoltán (0630) 9964246

Tájékoztatás Letölthető PDF

 

A szennyvíztisztító telep bővítés, korszerűsítés és csatornaépítés a Veresegyházi agglomeráció területén című projekt.

Sajtótájékoztatóval egybekötött lakossági fórumaira.

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás tisztelettel meghívja Önt,
a fenti című projekt lakossági fórumaival egybekötött sajtótájékoztatóira.
Program:

  • Beszámoló a beruházásról.
  • Tájékoztató a szennyvíztisztító bővítés kivitelezéséről.
  • DMRV Zrt. tájékoztatója a csatornahálózatra történő rákötés feltételeiről.
  • Egyebek (kérdések és válaszok)

A rákötésről és a csatorna használatba vételéről a DMRV Zrt. a leendő üzemeltető szakembereinek bevonásával tájékoztatót tartunk.

Fórumok helyszínei és időpontjai:

Veresegyház Város vonatkozásában:
Helye:              2112 Veresegyház, Fő út 45-47.
(Innovációs Központ, 2.emelet 309.termében.)
Ideje:                2012. február 29-én 1600 óra.

Szada Község vonatkozásában:
Helye:               Szada, Dózsa György út 63. (Faluház)
Ideje:                2012. február 29-én 18.00 óra

Erdőkertes Község vonatkozásában:
Helye:              Erdőkertes, Fő út 112. (Faluház)
Ideje:                2012. március 13-án 18.00 óra

A környezet megóvása szempontjából kiemelkedő fontosságú KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0023 számú projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Veresegyház, 2012. február 13.

 

Tisztelettel:

Vécsey László                                  Pásztor Béla                        Dr. Pásztor László
Szada Község Polgármestere           Társulás elnöke                    Erdőkertes Község Polgármestere

 

A mellékelt üdvözlőlappal kívánnak sikeres, boldog új esztendőt a Társulás elnöke és elnökhelyettesei, valamint a Társulás Gazdálkodó Szervezetének munkatársai.


 

Hirdetmény

2012 / 1
Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás
MAGYARORSZÁG, Veresegyház Fő út 106.
Szolgáltatás
az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ
66113000-5
2012/01/04/
32722/2011
2012/01/30/
Regionális/helyi szintű
Környezetvédelem
A Veresegyházi agglomeráció területén a szennyvíztisztító bővítési, korszerűsítési, csatornaépítési illetve csatornarekonstrukciós beruházások megvalósítása során hitelnyújtási szolgáltatás
Tartalom letöltése PDF-ben

Bővebben...

 

Felkerült az aktuális ütemterv:

Letölthető változat (XLS)

Módosítás: (2011. december 16. péntek, 08:54)

 
  • 2011.11.04 - 14.00 óra (Faluház - Szada, Dózsa György u. 63.)

  • 2011.11.04 - 15.00 óra (Faluház - Szada, Dózsa György u. 63.)

  • 2011.11.04 - 16.00 óra Viczián u. kastély felőli vége (Erdőkertes és Veresegyház határa)

 

Letöltés (PDF)

 

Letöltés (PDF)

 

A Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság.
Cg.13-16-000176/4 szám

V É G Z É S

A Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság a(z) Erdőkertesi Víziközmű Társulat kérelmére elrendeli a cég bejegyzését a Cg.13-16-000176 számú cégjegyzékbe az alábbi adatokkal:

1 Általános adatok
Bejegyezve : 2010. november 22.
Cégforma : Vízgazdálkodási társulat
2 A cég elnevezése
2/001 Erdőkertesi Víziközmű Társulat
5 A cég székhelye
5/001 2113 Erdőkertes, Fő tér 4.
8 A létesítő okirat kelte
8/001 2010.10.19
9 A cég tevékenysége
9/001 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
9/002 Folyadék szállítására alkalmas közmű építése
9/003 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
13 A képviseletre jogosult(ak) adatai
13/001 A képviselet módja: önálló.
Adóazonosító jel: 8394393233
Dr. Pásztor László vezető tisztségviselő (egyéb) (an.: Gregus Erzsébet)
2113 Erdőkertes, Géza utca 20.

Jogv. kezdete: 2010.10.19. Jogv. vége: 2015.10.19.
20 A cég statisztikai számjele
20/001 23033348-7112-134-13
21 A cég adószáma
21/001 23033348-1-13
45 A cég elektronikus elérhetősége
45/001 A cég e-mail címe: erdokertes@erdokertes.hu
49 A cég cégjegyzékszáma és a nyilvántartását vezető bíróság
49/001 13-16-000176 Vezetve a Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróságnál.
1(16) A társulat típusa
1/001 Víziközmű-társulat.
2(16) Az ellenőrző bizottsági tag(ok) adatai
2/001 Osterling Sándorné (an.: Sipos Anna)
2113 Erdőkertes, Fő út 213.

Jogv. kezdete: 2010.10.19. Jogv. vége: 2015.10.19.
2/002 Fristáczki János (an.: Németh Erzsébet)
2113 Erdőkertes, Géza u 66.

Jogv. kezdete: 2010.10.19. Jogv. vége: 2015.10.19.
2/003 Iván Andrea Mónika (an.: Péter Ágnes Katalin)
2113 Erdőkertes, Góly u 3617 hrsz.

Jogv. kezdete: 2010.10.19. Jogv. vége: 2015.10.19.

 

Bővebben...

 

Veresegyház Város hivatalos honlapja: www.veresegyhaz.hu

Szada Község hivatalos honlapja: www.szada.hu

Erdőkertes Község hivatalos honlapja: www.erdokertes.hu


„Hidasnémeti, Tornyosnémeti és Hernádszurdok községek szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztító-telepének kiépítése”