Kezdőlap

A csatornaépítés kivitelezési munkái nagyon jó ütemben haladnak, ezért a veresegyházi területeken a munkakezdés – a korábban jelzett nyár végi időponttól eltérően - már júniusban várható.

A Viczián-területen a kivitelező ezért hamarosan megkeresi az érintett ingatlantulajdonosokat a bekötési helyek egyeztetése céljából.

Kérjük a Tisztelt Lakosság türelmét és együttműködését!


Köszönjük:

a Társulás vezetősége és a kivitelezők

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Erdőkertes településen a szennyvízcsatorna építési munkálatok miatt a Fő út Báthory utcától a Kéri útig terjedő szakaszán jelzőlámpás irányítással, szakaszos, félpályás útlezárás lesz.

A várható időpont: 2011. április 26. - május 31.

Kérjük a lakosság és az arra közlekedők megértését és türelmét!
Kivitelező: PSZ-SZVCS-V Konzorcium

 

 

 
 
02/04/2011 S65 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

HU-Veresegyház: Szennyvíztisztító építése

2011/S 65-105240

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Építési beruházás

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1)NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás
Fő út 106.
Figyelmébe: Pásztor Béla elnök
2112 Veresegyház
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 28586580
E-mail: szennyviztarsulas@invitel.hu
Fax +36 28586581

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe www.szennyviztarsulas.hu

További információk a következő címen szerezhetők be: Vasi Dolomit Kft
Széll Kálmán u. 14
Figyelmébe: Szücs Gábor ügyvezető igazgató
9700 Szombathely
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 94506450
E-mail: vasidolomit@t-online.hu
Fax +36 94506458
Internet: www.dolomit.hu

A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Vasi Dolomit Kft
Széll Kálmán u. 14
Figyelmébe: Góczán Tiborné irodavezető
9700 Szombathely
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 94506450
E-mail: vasidolomit@t-online.hu
Fax +36 94506458
Internet: www.dolomit.hu

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatala
Fő út 106
2112 Veresegyház
MAGYARORSZÁG

 

Bővebben...

 

 

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS VERESEGYHÁZ ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZ TISZTÍTÓTELEP FEJLESZTÉSÉRE
Rövid név: Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás
Székhely / postacím: 2112 Veresegyház, Fő út 106.
Adószám: 15766988-2-13
KSH statisztikai számjel: 15766988-4221-382-13
Törzskönyvi azonosítószám (törzsszám; PIR): 766986
Minősítési kód: 6
Szervtípus: 49
Szektor: 1249
KSH gazdálkodási forma kód: 382
Gazdálkodási jogkör: Önállóan gazdálkodó szerv
Pénzügyi körzet: 0708
KSH területi számjel: 1318342
Alaptevékenység TEÁOR: 4221
Alaptevékenységi szakágazat: 422100
Pénzforgalmi jelzőszám (főszámla): 11742568-15766988
IBAN-kód (főszámla): HU24117425681576698800000000
Aláírásra jogosult: Társulási Tanács elnöke az egyik elnökhelyettessel, két elnökhelyettes vagy 500.000,- Ft-ig TGSZ vezetője
Alapítás dátuma: 2008.12.23
Törzskönyvi bejegyzés dátuma: 2009.01.30
Törzskönyvi adatmódosítás: 2010.02.25
Felügyeleti szervek: Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testület
Szada Község Önkormányzat Képviselő-testület
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testület
Társulási Tanács elnöke: Pásztor Béla
Társulási Tanács elnökhelyettesek: Dr. Pásztor László és
Vécsey László
TGSZ vezető neve: Csikós István
Telefonszám: 28/586-580
Faxszám: 28/586-581
E-mail cím: szennyviztarsulas@invitel.hu
TGSZ Gazdasági Vezetője: Feicht Ferencné
TGSZ Adminisztrációs vezetője: Sörös Erika
 

Veresegyház Város hivatalos honlapja: www.veresegyhaz.hu

Szada Község hivatalos honlapja: www.szada.hu

Erdőkertes Község hivatalos honlapja: www.erdokertes.hu


„Hidasnémeti, Tornyosnémeti és Hernádszurdok községek szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztító-telepének kiépítése”